Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze Latvijas un Lietuvas Republikās”
Title in English "Comparative Analysis of Flows of Smuggled Goods in the Republic of Latvia and Lithuania"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Legālās tirdzniecības veicināšana ir viena no muitas pamatfunkcijām, tieši tāpēc izvēlēta tēma ir ļoti aktuālā, jo autora darbā „Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze Latvijas un Lietuvas Republikās” tiks pētītas Eiropas Savienības dalībvalstu kontrabandas plūsmas, kurām ir ES ārējā robeža. Svarīgu lomu darba aktuālitātē spēlē normatīvo aktu izpēte, kas stājās un stāsies spēkā darba izstrādes laikā, darbā tiek izpētītas ES Regulas, Latvijas un Lietuvas Republiku nacionālās tiesības. Normatīvo aktu izpēte ļauj atrast problēmas un trūkumus, kuru risinājums palīdzētu sekmīgāk apkarot kontrabandu. Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze ļauj sīki izpētīt tendences no 2012. līdz 2015. gadam, identificēt galvenos maršrutus un to cēloņus. Tāpēc ka tēma ir ļoti plaša, darba autors ierobežo to gan ģeogrāfiski, gan pēc kontrabandas preces, kā arī netiek ņemti vērā pilnīgi visi faktori, kas varētu ietekmēt salīdzinājumu, piemēram, muitas nodoklis. Darbā tiek pētīta tabakas izstrādājumu kontrabandas plūsmas Latgales MKP daļā un Viļņas reģionā. Tieši šī kontrabandas prece ir izplatītākā abās valstīs, kas katru gadu dara lielu kaitējumu valsts budžetam. Kā arī augstāk minētos reģionos tiek aizturēts kontrabandas tabakas izstrādājumu īpatsvars. Šis darbs varētu būt izmantots abpusējai valstu muitas politikas veicināšanai, valsts politikas veicināšanai, normatīvo aktu pielāgošanai esošai situācijai. Pētījums ir īpaši aktuāls, jo tiek pētītas kaimiņvalstu teritorijas, kas veido nepārtraukto robežu ar trešajām valstīm, tāpēc svarīgi saprast, kura valsts ir izdevīgāka noziedzniekiem, jo attāluma ziņā starpība ir niecīga. Darbs sastāv no 3 nodaļām, kur: • Pirmā nodaļa ir veltīta akcīzes nodokļa reglamentējošo normatīvo aktu izpētei un akcīzes nodokļa ieņēmumiem par tabakas izstrādājumiem Latvijas un Lietuvas Republikā; • Otrajā nodaļā tiek veikta Tabakas izstrādājumu direktīvas analīze, kā arī Latvijas un Lietuvas Republikas normatīvo aktu analīze, kas reglamentē atbildību par kontrabandu; • Trešajā nodaļā tiek analizētas kontrabandas plūsmas balstoties uz pārkāpumiem un datiem par transporta plūsmu. Darbs sastāv no 60 lappusēm. Darbā ir 9 tabulas un 23 attēli.
Keywords Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze Latvijas un Lietuvas Republikās
Keywords in English Comparative Analysis of Flows of Smuggled Goods in the Republic of Latvia and Lithuania
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 15:19:05