Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Motivēšanas sistēmas pilnveidošana valsts iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Motivation System at Governmental Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. psih. S. Gailīte
Recenzents Mg.psih. S.Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta autors: Vilnis Krišjānis Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: „Motivēšanas sistēmas pilnveidošana valsts iestādē” Diplomprojekta apjoms: 77 lpp., 6 tab., 17 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī aizsardzības nozares publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta vienības personāla motivācijas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēta motivācijas teorija un identificēto problēmu teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti vienības motivēšanas sistēmas pilnveidošanai: 1) Izvērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts. 2) Apbalvošanas sistēmas pilnveidošanas projekts. 3) Izaugsmes iespēju pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gratone L., Cilvēkresursu stratēģija: – Rīga: Jumava, 2004. – 284 lpp. Nīrmeiers R., Zeiferts M., Motivācija: - Rīga: Balta eko, 2006. – 128 lpp. Praude V., Beļčikovs, J., Menedžments: – Rīga: Vaidelote, 2001. - 416 lpp. Dombrovska L. R., Cilvēkresursu kapitāla vadība, teorija un prakse: – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 212lpp.
Atslēgas vārdi Motivēšanas sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Motivation System
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 12:18:05