Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Motivēšanas sistēmas pilnveidošana valsts iestādē"
Title in English "Improvement of Motivation System at Governmental Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg. psih. S. Gailīte
Reviewer Mg.psih. S.Reinfelde
Abstract Diplomprojekta autors: Vilnis Krišjānis Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: „Motivēšanas sistēmas pilnveidošana valsts iestādē” Diplomprojekta apjoms: 77 lpp., 6 tab., 17 att. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī aizsardzības nozares publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta vienības personāla motivācijas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēta motivācijas teorija un identificēto problēmu teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti vienības motivēšanas sistēmas pilnveidošanai: 1) Izvērtēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts. 2) Apbalvošanas sistēmas pilnveidošanas projekts. 3) Izaugsmes iespēju pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gratone L., Cilvēkresursu stratēģija: – Rīga: Jumava, 2004. – 284 lpp. Nīrmeiers R., Zeiferts M., Motivācija: - Rīga: Balta eko, 2006. – 128 lpp. Praude V., Beļčikovs, J., Menedžments: – Rīga: Vaidelote, 2001. - 416 lpp. Dombrovska L. R., Cilvēkresursu kapitāla vadība, teorija un prakse: – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 212lpp.
Keywords Motivēšanas sistēmas pilnveidošana
Keywords in English Improvement of Motivation System
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 12:18:05