Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadības optimizēšana"
Nosaukums angļu valodā "Cost Management Optimisation of Latvian Telecommunications Companies"
Autors Olga Isajana
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents Valentīna Vasiļjeva, docente, Dr.oec.
Anotācija Telekomunikācijas uzņēmumos ir liels netiešo izmaksu īpatsvars, lai iekļautu tās pakalpojumu pašizmaksas kalkulācijā ir nepieciešama zinātniski pamatota metodika un izmaksu uzskaite, kura būtu piemērota telekomunikācijas uzņēmumu specifikai. Izmaksu vadības procesā pielietojot piemērotas metodes var optimizēt telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadību un celt uzņēmuma konkurētspēju. Pētījuma objekts ir Latvijas telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadība, bet pētījuma priekšmets ir izmaksu vadības optimizēšana. Darba mērķis ir izstrādāt un teorētiski pamatot efektīvu izmaksu vadības modeli telekomunikācijas uzņēmumiem. Pētījumam izvirzīta hipotēze - telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadības modelis palīdzēs uzņēmuma vadībai organizēt efektīvu izmaksu vadības procesu un iegūt informāciju pamatotu un savlaicīgus lēmumu pieņemšanai. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: 1. izpētīt telekomunikācijas nozares un pakalpojumu tirgu attīstības tendences un regulējošu likumdošanu; 2. izpētīt telekomunikācijas uzņēmumu darbības specifiku; 3. izpētot izmaksu vadības uzskaites veidus, atrast piemērotu telekomunikācijas uzņēmumiem; 4. izstrādāt un teorētiski pamatot telekomunikācijas pakalpojumu pašizmaksas kalkulāciju; 5. izpētot izmaksu vadības metodes, atrast piemērotas telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadības procesam. Maģistra darbs satur sekojošas novitātes: 1. izstrādāts maziem un vidējiem telekomunikācijas uzņēmumiem piemērots izmaksu vadības modelis, kas balstīts uz izmaksu uzskaiti pa uzņēmuma darbības procesiem. 2. izstrādāta un teorētiski pamatota telekomunikācijas pakalpojumu pašizmaksas kalkulācija.
Atslēgas vārdi Telekomunikacijas uzņēmumi, izmaksu vadība, pašizmaksas kalkurācija
Atslēgas vārdi angļu valodā telecommunications companies, cost management, first cost calculation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 11:31:17