Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadības optimizēšana"
Title in English "Cost Management Optimisation of Latvian Telecommunications Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Valentīna Vasiļjeva, docente, Dr.oec.
Abstract Telekomunikācijas uzņēmumos ir liels netiešo izmaksu īpatsvars, lai iekļautu tās pakalpojumu pašizmaksas kalkulācijā ir nepieciešama zinātniski pamatota metodika un izmaksu uzskaite, kura būtu piemērota telekomunikācijas uzņēmumu specifikai. Izmaksu vadības procesā pielietojot piemērotas metodes var optimizēt telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadību un celt uzņēmuma konkurētspēju. Pētījuma objekts ir Latvijas telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadība, bet pētījuma priekšmets ir izmaksu vadības optimizēšana. Darba mērķis ir izstrādāt un teorētiski pamatot efektīvu izmaksu vadības modeli telekomunikācijas uzņēmumiem. Pētījumam izvirzīta hipotēze - telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadības modelis palīdzēs uzņēmuma vadībai organizēt efektīvu izmaksu vadības procesu un iegūt informāciju pamatotu un savlaicīgus lēmumu pieņemšanai. Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: 1. izpētīt telekomunikācijas nozares un pakalpojumu tirgu attīstības tendences un regulējošu likumdošanu; 2. izpētīt telekomunikācijas uzņēmumu darbības specifiku; 3. izpētot izmaksu vadības uzskaites veidus, atrast piemērotu telekomunikācijas uzņēmumiem; 4. izstrādāt un teorētiski pamatot telekomunikācijas pakalpojumu pašizmaksas kalkulāciju; 5. izpētot izmaksu vadības metodes, atrast piemērotas telekomunikācijas uzņēmumu izmaksu vadības procesam. Maģistra darbs satur sekojošas novitātes: 1. izstrādāts maziem un vidējiem telekomunikācijas uzņēmumiem piemērots izmaksu vadības modelis, kas balstīts uz izmaksu uzskaiti pa uzņēmuma darbības procesiem. 2. izstrādāta un teorētiski pamatota telekomunikācijas pakalpojumu pašizmaksas kalkulācija.
Keywords Telekomunikacijas uzņēmumi, izmaksu vadība, pašizmaksas kalkurācija
Keywords in English telecommunications companies, cost management, first cost calculation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 11:31:17