Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Ilgtspējīga koksnes resursu izmantošana individuālā apkurē Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Susainable use fuel wood resources for individual heating system in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Gedrovičs
Recenzents Francesco Romagnoli
Anotācija Maģistra darba “Ilgtspējīga kurināmās koksnes izmantošana Latvijas mājsaimniecību sektorā” autore ir Inga Kuzņecova. Darbības sfēra ir mājsaimniecību sectora individuālās apkures izvērtēšana. Galvenais mērķis ir noteikt individuālās apkures sektora lomu un analizēt šīs sfēras nozīmi ceļā uz ilgtspējīgu attīstību Latvijā. Novērtējumam tika veikta tēmas literatūras analīze par pagātnes un esošo situāciju Latvijas apkures sektorā, nākotnes mēķu apzināšana balsoties uz literatūras apskatu, izveidoti un analizēti nākotnes situācijas modeļi. Pētījums sastāv no – 1) literatūras apskats, kas sadalīts divos galvenajos virzienos – pārskats par indikatoru analīzi, lai novērtēju ilgtspējību un apkures sektors Latvijā; 2) mājsaimniecību apkures sektora novērtējuma indikatoru izstrāde un mājsaimniecību ilgtspējības indeksa sintēze; 3) esošās situācijas apraksts, izmantojot indikatoru shēmu; 4) mājsaimniecību ilgtspējības indeksa izmaiņu modelēšana 2030. gadam pēc ieviestām izmaiņām individuālās apkures sistēmā un 5) malkas testu rezultātu analīze, secinājumi un rekomendācijas. Esošās situācijas rezultāti parādīti ar kvantitatīviem un kvalitatīviem indikatoriem, bet scenāriju analīzei izmantoti tikai būtiskie kvantitatīvie indikatori. Pētījums ir uzrakstīts angļu valodā un satur 3 nodaļas, 107 lapaspuses, 32 tabulas, 81 Иu un 3 pielikums. Izmantotās literatūras avotu skaits ir 87.
Atslēgas vārdi individuālās apkures sistēma, kurināmā koksnes
Atslēgas vārdi angļu valodā individual heating system, fuelwood
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 10:11:08