Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Ilgtspējīga koksnes resursu izmantošana individuālā apkurē Latvijā"
Title in English "Susainable use fuel wood resources for individual heating system in Latvia"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Mārtiņš Gedrovičs
Reviewer Francesco Romagnoli
Abstract Maģistra darba “Ilgtspējīga kurināmās koksnes izmantošana Latvijas mājsaimniecību sektorā” autore ir Inga Kuzņecova. Darbības sfēra ir mājsaimniecību sectora individuālās apkures izvērtēšana. Galvenais mērķis ir noteikt individuālās apkures sektora lomu un analizēt šīs sfēras nozīmi ceļā uz ilgtspējīgu attīstību Latvijā. Novērtējumam tika veikta tēmas literatūras analīze par pagātnes un esošo situāciju Latvijas apkures sektorā, nākotnes mēķu apzināšana balsoties uz literatūras apskatu, izveidoti un analizēti nākotnes situācijas modeļi. Pētījums sastāv no – 1) literatūras apskats, kas sadalīts divos galvenajos virzienos – pārskats par indikatoru analīzi, lai novērtēju ilgtspējību un apkures sektors Latvijā; 2) mājsaimniecību apkures sektora novērtējuma indikatoru izstrāde un mājsaimniecību ilgtspējības indeksa sintēze; 3) esošās situācijas apraksts, izmantojot indikatoru shēmu; 4) mājsaimniecību ilgtspējības indeksa izmaiņu modelēšana 2030. gadam pēc ieviestām izmaiņām individuālās apkures sistēmā un 5) malkas testu rezultātu analīze, secinājumi un rekomendācijas. Esošās situācijas rezultāti parādīti ar kvantitatīviem un kvalitatīviem indikatoriem, bet scenāriju analīzei izmantoti tikai būtiskie kvantitatīvie indikatori. Pētījums ir uzrakstīts angļu valodā un satur 3 nodaļas, 107 lapaspuses, 32 tabulas, 81 Иu un 3 pielikums. Izmantotās literatūras avotu skaits ir 87.
Keywords individuālās apkures sistēma, kurināmā koksnes
Keywords in English individual heating system, fuelwood
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 10:11:08