Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Alternatīvās enerģijas avotu integrēšana zemsprieguma elektrotīklos un lokālos mikrotīklos".
Nosaukums angļu valodā "Integration of alternative energy sources in low-voltage power grids and local micro grids".
Autors Roberts Šantars
Struktūrvienība 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Darba vadītājs Jānis Rozenkrons
Recenzents K.Bērziņa
Anotācija Pieaugošā enerģijas pieprasījuma dēļ, atjaunīgiem energoresursiem (AER) ir būtiska loma gan Latvijas, gan pasaules ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un enerģijas ražošanā. Tomēr bez jaunām tehnoloģijām un atbalsta mehānismiem to izmantošana var būt neizdevīga. Darba mērķis ir izpētīt AER izmantošanas iespējas elektroenerģijas ražošanai Latvijā, kā arī to izmantošanu mikrotīklos. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: apkopot informāciju par atjaunīgās enerģijas attīstību Latvijā un pasaulē, to pielietojumu elektroenerģijas ražošanai mikrotīklos, kā arī apskatīt Latvijas atbalstu elektroenerģijas ražošanai izmantojot AER. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta atjaunīgās enerģijas avotu izmantošana pasaulē un Latvijā, kā arī īsumā aprakstīti saules, vēja, hidroenerģijas un koģenerācijas enerģijas ieguves pamatprincipi un to izmantošana elektroenerģijas ražošanai Latvijā. Otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par to kas ir mikrotīkls, tā darbības princips, vispārīga uzbūve. Trešajā daļā tiek aplūkota informācija par Latvijas situāciju attiecībā uz atjaunīgās enerģijas ražošanu, izmantošanu un valsts atbalsta mehānismiem attiecībā uz elektroenerģiju, kā arī to ietekme uz elektroenerģijas cenu. Bakalaura darba apjoms ir 63 lpp. Tajā iekļauti 27 attēli, 1 tabula, 3 pielikumi un izmantoti 66 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ATJAUNĪGĀ ENERĢIJA, MIKROTĪKLI
Atslēgas vārdi angļu valodā RENEWABLE ENERGY, MICROGRIDS
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 07:38:38