Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Alternatīvās enerģijas avotu integrēšana zemsprieguma elektrotīklos un lokālos mikrotīklos".
Title in English "Integration of alternative energy sources in low-voltage power grids and local micro grids".
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Jānis Rozenkrons
Reviewer K.Bērziņa
Abstract Pieaugošā enerģijas pieprasījuma dēļ, atjaunīgiem energoresursiem (AER) ir būtiska loma gan Latvijas, gan pasaules ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un enerģijas ražošanā. Tomēr bez jaunām tehnoloģijām un atbalsta mehānismiem to izmantošana var būt neizdevīga. Darba mērķis ir izpētīt AER izmantošanas iespējas elektroenerģijas ražošanai Latvijā, kā arī to izmantošanu mikrotīklos. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: apkopot informāciju par atjaunīgās enerģijas attīstību Latvijā un pasaulē, to pielietojumu elektroenerģijas ražošanai mikrotīklos, kā arī apskatīt Latvijas atbalstu elektroenerģijas ražošanai izmantojot AER. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta atjaunīgās enerģijas avotu izmantošana pasaulē un Latvijā, kā arī īsumā aprakstīti saules, vēja, hidroenerģijas un koģenerācijas enerģijas ieguves pamatprincipi un to izmantošana elektroenerģijas ražošanai Latvijā. Otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par to kas ir mikrotīkls, tā darbības princips, vispārīga uzbūve. Trešajā daļā tiek aplūkota informācija par Latvijas situāciju attiecībā uz atjaunīgās enerģijas ražošanu, izmantošanu un valsts atbalsta mehānismiem attiecībā uz elektroenerģiju, kā arī to ietekme uz elektroenerģijas cenu. Bakalaura darba apjoms ir 63 lpp. Tajā iekļauti 27 attēli, 1 tabula, 3 pielikumi un izmantoti 66 informācijas avoti.
Keywords ATJAUNĪGĀ ENERĢIJA, MIKROTĪKLI
Keywords in English RENEWABLE ENERGY, MICROGRIDS
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 07:38:38