Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Introduction of Progressive Personal Income Tax Rate in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Anotācija Darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešana Latvijā”. Darba mērķis ir veikt progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas izvērtējumu Latvijā. Darba uzdevumi: 1)analizēt starptautisko pieredzi progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanā; 2)analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmi uz ekonomiku un darba ņēmējiem; 3)analizēt iespējamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes modeļu piemērošanas iespējas Latvijas sistēmā; 4)aptaujāt ekspertus, lai noskaidrotu viedokli par progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas nepieciešamību Latvijā. Maģistra darba projektu daļa sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek izvērtēti un analizēti darba uzdevumos aprakstītie jautājumi. Pirmajā nodaļā aprakstīta un analizēta pastāvošā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma, analizētas nodokļa likmju izmaiņas un ieņēmumi valsts budžetā. Otrajā darba nodaļā aplūkota citu valstu (Lielbritānijas, Slovēnijas un Polijas) progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma. Analizēta iepriekš minēto valstu progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa modeļu piemērotība Latvijai. Kopumā var secināt, ka neviens no aplūkotajiem valstu modeļiem nav tieši piemērots Latvijai, ir jāveic dažādas korekcijas attiecībā uz ienākumu robežām līdz kurām tiek piemērota 0% un attiecīgi arī pārējo likmju robežvērtības ir jāpiemēro Latvijas algu līmenim. Trešajā nodaļā analizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz ekonomiku, saistībā ar progresīvo nodokļu sistēmu, konkrēti - ietekme uz ēnu ekonomikas līmeni. Nodaļā analizēts arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu slogs darba algām, aprēķināta efektīvā nodokļa likme, piemērojot dažādus pieejamos atvieglojumus. Kā arī šajā nodaļā izvērtētas iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanas iespējas. Ceturtajā darba nodaļā analizēta progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešana Latvijā. Veikta ekspertu aptauja, saistībā ar Latvijas darbaspēka nodokļu sistēmu un progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas nepieciešamību Latvijā. Apkopojot ekspertu viedokli, secināts, ka Latvijā nepieciešams ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu, lai mazinātu nodokļu slogu zemo algu saņēmējiem. Veikti aprēķini, analizējot iespējamo progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļu modeli, izvērtējot izmaiņas neto darba algu apjomā un budžeta ieņēmumos.
Atslēgas vārdi progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā progressive personal income tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2016 17:32:20