Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešana Latvijā”
Title in English “Introduction of Progressive Personal Income Tax Rate in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece, Dr.oec.
Abstract Darba tēma ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešana Latvijā”. Darba mērķis ir veikt progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas izvērtējumu Latvijā. Darba uzdevumi: 1)analizēt starptautisko pieredzi progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanā; 2)analizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekmi uz ekonomiku un darba ņēmējiem; 3)analizēt iespējamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes modeļu piemērošanas iespējas Latvijas sistēmā; 4)aptaujāt ekspertus, lai noskaidrotu viedokli par progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas nepieciešamību Latvijā. Maģistra darba projektu daļa sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek izvērtēti un analizēti darba uzdevumos aprakstītie jautājumi. Pirmajā nodaļā aprakstīta un analizēta pastāvošā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma, analizētas nodokļa likmju izmaiņas un ieņēmumi valsts budžetā. Otrajā darba nodaļā aplūkota citu valstu (Lielbritānijas, Slovēnijas un Polijas) progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma. Analizēta iepriekš minēto valstu progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa modeļu piemērotība Latvijai. Kopumā var secināt, ka neviens no aplūkotajiem valstu modeļiem nav tieši piemērots Latvijai, ir jāveic dažādas korekcijas attiecībā uz ienākumu robežām līdz kurām tiek piemērota 0% un attiecīgi arī pārējo likmju robežvērtības ir jāpiemēro Latvijas algu līmenim. Trešajā nodaļā analizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz ekonomiku, saistībā ar progresīvo nodokļu sistēmu, konkrēti - ietekme uz ēnu ekonomikas līmeni. Nodaļā analizēts arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu slogs darba algām, aprēķināta efektīvā nodokļa likme, piemērojot dažādus pieejamos atvieglojumus. Kā arī šajā nodaļā izvērtētas iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanas iespējas. Ceturtajā darba nodaļā analizēta progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešana Latvijā. Veikta ekspertu aptauja, saistībā ar Latvijas darbaspēka nodokļu sistēmu un progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešanas nepieciešamību Latvijā. Apkopojot ekspertu viedokli, secināts, ka Latvijā nepieciešams ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu, lai mazinātu nodokļu slogu zemo algu saņēmējiem. Veikti aprēķini, analizējot iespējamo progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļu modeli, izvērtējot izmaiņas neto darba algu apjomā un budžeta ieņēmumos.
Keywords progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Keywords in English progressive personal income tax
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 29.05.2016 17:32:20