Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Biohumusa ražošanas uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Biohumuss Manufacturing Company"
Autors Sintija Biša
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Ieva Andersone, docente, Dr.oec.
Anotācija Diplomprojekta autore: Sintija Biša Diplomprojekta temats: Biohumusa ražošanas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Normunds Balabka, Mg.oec., lekt. Darba mērķis ir izstrādāt biohumusa ražošanas uzņēmuma SIA „OERAM” attīstības projektu. Darbs izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības regulām, speciālo literatūru, publikācijām internetā, kā arī uzņēmuma gada pārskatiem. Darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms 63 lapas, 18 tabulas un 26 attēli. Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 33 literatūras avots. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veicot tirgus izpēti tika noteikta uzņēmuma mērķauditorija, veikta konkurentu un uzņēmuma priekšrocību, uzņēmuma vides analīze, analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, novērtētas uzņēmuma ārējās vides iespējas un draudi. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs priekšlikumi uzņēmuma attīstībai: ieviest produkta iepakojuma diversifikācijas projektu, jauna pakalpojuma ieviešana, mārketinga stratēģijas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts: Biša S. Biohumusa ražošanas uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts / Normunds Balabka, Mg.oec., lekt. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 63.lpp..
Atslēgas vārdi ražošanas uzņemums, attīstības iespējas, tirgus izpēte
Atslēgas vārdi angļu valodā manufacture company, development of the company, market research
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 14:59:44