Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Biohumusa ražošanas uzņēmuma attīstības projekts"
Title in English "Project on Development of Biohumuss Manufacturing Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Ieva Andersone, docente, Dr.oec.
Abstract Diplomprojekta autore: Sintija Biša Diplomprojekta temats: Biohumusa ražošanas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Normunds Balabka, Mg.oec., lekt. Darba mērķis ir izstrādāt biohumusa ražošanas uzņēmuma SIA „OERAM” attīstības projektu. Darbs izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības regulām, speciālo literatūru, publikācijām internetā, kā arī uzņēmuma gada pārskatiem. Darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms 63 lapas, 18 tabulas un 26 attēli. Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 33 literatūras avots. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veicot tirgus izpēti tika noteikta uzņēmuma mērķauditorija, veikta konkurentu un uzņēmuma priekšrocību, uzņēmuma vides analīze, analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, novērtētas uzņēmuma ārējās vides iespējas un draudi. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs priekšlikumi uzņēmuma attīstībai: ieviest produkta iepakojuma diversifikācijas projektu, jauna pakalpojuma ieviešana, mārketinga stratēģijas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts: Biša S. Biohumusa ražošanas uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts / Normunds Balabka, Mg.oec., lekt. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 63.lpp..
Keywords ražošanas uzņemums, attīstības iespējas, tirgus izpēte
Keywords in English manufacture company, development of the company, market research
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.05.2016 14:59:44