Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project Staff Motivation Improvement at Wholesale Company"
Autors Kārlis Dugness
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg. oec. L. Langenfelde
Anotācija Diplomprojekta autors: Kārlis Dugness Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. Iveta Ozoliņa-Ozola Diplomprojekta temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts Diplomprojekta apjoms: 60 lapas, darbā iekļautas 13 tabulas, 13 attēli, 1 formula; darbam pievienoti 8 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 16 literatūras avoti, t sk. LR normatīvie akti, vispārēja un speciālā literatūra vadībzinībās, uzņēmuma nepublicētie materiāli, internet resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā autors veica uzņēmuma darbinieku skaita un kustības analīzi un darbinieku apmierinātības ar darbu analīzi. Teorētiskajā daļā autors veica teorijas analīzi par personāla meklēšanu un atlasi, personāla novērtēšanu un karjeras plānošanu, darba algu un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī iekšējās komunikācijas teorētiskiem aspektiem. Projektu aprēķinu daļā autors ir izstrādājis četrus projektus uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveidei: personāla meklēšanas un atlases pilnveides projekts; personāla karjeras plānošanas pilnveides projekts; darba samaksas sistēmas pilnveides projekts; iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Dugness K. Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Ozoliņa – Ozola I.– Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 60 lpp.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project Staff Motivation Improvement at Wholesale Company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 13:58:37