Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts"
Title in English "Project Staff Motivation Improvement at Wholesale Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg. oec. L. Langenfelde
Abstract Diplomprojekta autors: Kārlis Dugness Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. Iveta Ozoliņa-Ozola Diplomprojekta temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts Diplomprojekta apjoms: 60 lapas, darbā iekļautas 13 tabulas, 13 attēli, 1 formula; darbam pievienoti 8 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 16 literatūras avoti, t sk. LR normatīvie akti, vispārēja un speciālā literatūra vadībzinībās, uzņēmuma nepublicētie materiāli, internet resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā autors veica uzņēmuma darbinieku skaita un kustības analīzi un darbinieku apmierinātības ar darbu analīzi. Teorētiskajā daļā autors veica teorijas analīzi par personāla meklēšanu un atlasi, personāla novērtēšanu un karjeras plānošanu, darba algu un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī iekšējās komunikācijas teorētiskiem aspektiem. Projektu aprēķinu daļā autors ir izstrādājis četrus projektus uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveidei: personāla meklēšanas un atlases pilnveides projekts; personāla karjeras plānošanas pilnveides projekts; darba samaksas sistēmas pilnveides projekts; iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Dugness K. Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Ozoliņa – Ozola I.– Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 60 lpp.
Keywords Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbinieku motivēšanas pilnveides projekts
Keywords in English Project Staff Motivation Improvement at Wholesale Company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.05.2016 13:58:37