Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma personāla atlases un apmācību pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving a Services Company’s Employee Selection and Training Process
Autors Ieva Gavare
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Alberta koledžas lektors, Mg. paed. Armands Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gavare I., Pakalpojumu uzņēmuma personāla atlases un apmācību pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 67 lpp. Diplomprojekta apjoms: 67 lapas; darbā iekļautas 13 tabulas, 18 attēli; darbam pievienoti 15 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla atlases un apmācību sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases un apmācību teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla atlases organizēšanas un apmācību veidošanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla apmācības procesa pilnveidošanai: personāla atlases projekts, klientu pakalpojumu daļas pārstāvju apmācību projekts un grupas vadītāju pēctecības projekts.
Atslēgas vārdi Personāla apmācības, personāla atlase, pēctecības plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee selection, Training, Succession planning
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 09:46:58