Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma maksātspējas prognozēšanas metodes
Nosaukums angļu valodā Forecasting Methods of Company’s Solvency
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. I. Voronova
Recenzents Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova
Anotācija Bakalaura darba ietvaros autore veic izpēti par maksātnespējas būtību no juridiskā viedokļa un zinātnieku pozīcijas, kā arī pēdējo gadu uzņēmumu maksātnespējas tendences. Par pētījuma priekšmetu tika izvēlēts uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanas modeļi, kurus autore analizē ar finanšu koeficientu analīzi, kā arī, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, mēģina noteikt modeļus, kuri ir piemērojami noteiktai nozarei, proti, metāla un to izstrādājumu ražošana. Darba mērķis ir izpētīt esošos maksātnespējas prognozēšanas modeļus un novērtēt to izmantošanas iespējas uzņēmumiem Latvijas ekonomiskajos apstākļos. Tas ļaus laikus novērst nelabvēlīgās finansiālo situāciju un palīdzēs izvairīties no iespējama uzņēmuma bankrota, kā arī izteikt priekšlikumus uzņēmumu politikas pilnveidošanai. Bakalaura darba apjoms: 94 lpp., 2 daļas, 20 nodaļas, 44 tabulas, 11 attēli, 10 formulas un 6 pielikumi, izmantoti 59 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi maksātspēja, bankrots, kredītspēja, mierizlīgums, sanācija, modelis, finanšu rādītāji, metāla nozare.
Atslēgas vārdi angļu valodā solvency, bankruptcy, creditworthiness, an arrangement, readjustment, model, financial ratios, metal industry.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2016 09:29:23