Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma maksātspējas prognozēšanas metodes
Title in English Forecasting Methods of Company’s Solvency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. I. Voronova
Reviewer Docente, Dr.oec. Nadežda Semjonova
Abstract Bakalaura darba ietvaros autore veic izpēti par maksātnespējas būtību no juridiskā viedokļa un zinātnieku pozīcijas, kā arī pēdējo gadu uzņēmumu maksātnespējas tendences. Par pētījuma priekšmetu tika izvēlēts uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanas modeļi, kurus autore analizē ar finanšu koeficientu analīzi, kā arī, pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, mēģina noteikt modeļus, kuri ir piemērojami noteiktai nozarei, proti, metāla un to izstrādājumu ražošana. Darba mērķis ir izpētīt esošos maksātnespējas prognozēšanas modeļus un novērtēt to izmantošanas iespējas uzņēmumiem Latvijas ekonomiskajos apstākļos. Tas ļaus laikus novērst nelabvēlīgās finansiālo situāciju un palīdzēs izvairīties no iespējama uzņēmuma bankrota, kā arī izteikt priekšlikumus uzņēmumu politikas pilnveidošanai. Bakalaura darba apjoms: 94 lpp., 2 daļas, 20 nodaļas, 44 tabulas, 11 attēli, 10 formulas un 6 pielikumi, izmantoti 59 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords maksātspēja, bankrots, kredītspēja, mierizlīgums, sanācija, modelis, finanšu rādītāji, metāla nozare.
Keywords in English solvency, bankruptcy, creditworthiness, an arrangement, readjustment, model, financial ratios, metal industry.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 27.05.2016 09:29:23