Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Stratēģiskā vadība Latvijas banku darbībā"
Nosaukums angļu valodā "Strategic Management in the Operation of Latvian Banks"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents Irina Voronova, profesore, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbā ir 91 lpp. Pētāmais objekts ir banku darbība. Pētāmais priekšmets ir banku stratēģiskā vadība. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiskās vadības modeli un izveidot Lean projektu īstenošanas shēmas funkcionālajā vadības līmenī, kas būtu piemērots Latvijas bankām. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Pirmajā daļā tiek analizēta banku nozares situācija, banku darbības un finanšu rādītāju analīze, iekšējās un ārējās vides analīze, banku definēto vērtību analīze, kas sevī ietver bankas misiju, vīziju un vērtības. Otrā daļa ir teorētiskā daļa, kurā tiek analizēti jēdzieni “stratēģija”, “vīzija”, “misija”, kā arī stratēģiju veidi, stratēģisko lēmumu pieņemšanas process, stratēģiskās vadības līmeņi. Darba autore otrajā daļā pievērš uzmanību Lean metožu izmantošanai banku stratēģiskajā vadībā un izstrādā stratēģiskās vadības modeli un shēmas, kā strādāt ar uzlabojumiem funkcionālajā vadības līmenī, izmantojot Lean metodes un rīkus. Darba autore akcentē Lean komandas ieviešanu organizācijas struktūrā, kas var iekļauties atbalsta nodaļā. Lean komandu pārstāv trīs līdz pieci darbinieki, kuri nodarbojas ar Lean projektu realizāciju, darbinieku skaits komandā atkarīgs no uzņēmuma lieluma.Jaunā stratēģiskā modeļa galvenais pienesums ir kultūras veidošana izstrādājot bankas stratēģiju un Lean principu ieviešana stratēģisko mērķu uzstādījumā. Lean metožu un rīku ieviešana un izmantošana organizācijā palīdz darbiniekiem apgūt pielāgošanās principu, kas sekmē darbinieku spēju ātrāk pielāgoties iekšējām un ārējām vides izmaiņām. Lean pamatā ir noteiktu metožu izmantošana, lai likvidētu nelietderīgas darbības un zudumus ražošanā, kas ir plaši izplatīts ražošanas nozarēs, un pēdējos gados tiek arī izmantots administratīvajās nozarēs. Noslēdzošā daļa ir zinātniski praktiskā daļa, kurā tiek praktiski izmēģināts teorētiski izstrādātais stratēģiskās vadības modelis un uzlabojumu ieviešanas shēmas, lai to paveiktu tiek analizēta DNB bankas darbība un vērtības. Darba autore izstrādāja Lean projektu īstenošanas shēmu un mazo uzlabojumu shēmu ar A3 analīzi funkcionālajā vadības līmenī. Galvenā abu shēmu atšķirība ir pielietojumā, jo Lean projektu shēmu izmanto Lean komanda lielu projektu īstenošanai, bet mazo uzlabojumu shēmu izmanto nodaļas ietvaros. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi banku stratēģiskajā vadībā. Banku sektora analīze un pētīšana tiek veikta no 2015. gada novembra līdz 2016. gada maijam.
Atslēgas vārdi Stratēģija, stratēģiskā vadība, iekšējā un ārējā vide, vērtības, Lean rīki, Kaizen
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy, strategic management, internal and external environment, values, Lean tools, Kaizen
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 18:25:23