Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Stratēģiskā vadība Latvijas banku darbībā"
Title in English "Strategic Management in the Operation of Latvian Banks"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Irina Voronova, profesore, Dr.oec.
Abstract Maģistra darbā ir 91 lpp. Pētāmais objekts ir banku darbība. Pētāmais priekšmets ir banku stratēģiskā vadība. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiskās vadības modeli un izveidot Lean projektu īstenošanas shēmas funkcionālajā vadības līmenī, kas būtu piemērots Latvijas bankām. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Pirmajā daļā tiek analizēta banku nozares situācija, banku darbības un finanšu rādītāju analīze, iekšējās un ārējās vides analīze, banku definēto vērtību analīze, kas sevī ietver bankas misiju, vīziju un vērtības. Otrā daļa ir teorētiskā daļa, kurā tiek analizēti jēdzieni “stratēģija”, “vīzija”, “misija”, kā arī stratēģiju veidi, stratēģisko lēmumu pieņemšanas process, stratēģiskās vadības līmeņi. Darba autore otrajā daļā pievērš uzmanību Lean metožu izmantošanai banku stratēģiskajā vadībā un izstrādā stratēģiskās vadības modeli un shēmas, kā strādāt ar uzlabojumiem funkcionālajā vadības līmenī, izmantojot Lean metodes un rīkus. Darba autore akcentē Lean komandas ieviešanu organizācijas struktūrā, kas var iekļauties atbalsta nodaļā. Lean komandu pārstāv trīs līdz pieci darbinieki, kuri nodarbojas ar Lean projektu realizāciju, darbinieku skaits komandā atkarīgs no uzņēmuma lieluma.Jaunā stratēģiskā modeļa galvenais pienesums ir kultūras veidošana izstrādājot bankas stratēģiju un Lean principu ieviešana stratēģisko mērķu uzstādījumā. Lean metožu un rīku ieviešana un izmantošana organizācijā palīdz darbiniekiem apgūt pielāgošanās principu, kas sekmē darbinieku spēju ātrāk pielāgoties iekšējām un ārējām vides izmaiņām. Lean pamatā ir noteiktu metožu izmantošana, lai likvidētu nelietderīgas darbības un zudumus ražošanā, kas ir plaši izplatīts ražošanas nozarēs, un pēdējos gados tiek arī izmantots administratīvajās nozarēs. Noslēdzošā daļa ir zinātniski praktiskā daļa, kurā tiek praktiski izmēģināts teorētiski izstrādātais stratēģiskās vadības modelis un uzlabojumu ieviešanas shēmas, lai to paveiktu tiek analizēta DNB bankas darbība un vērtības. Darba autore izstrādāja Lean projektu īstenošanas shēmu un mazo uzlabojumu shēmu ar A3 analīzi funkcionālajā vadības līmenī. Galvenā abu shēmu atšķirība ir pielietojumā, jo Lean projektu shēmu izmanto Lean komanda lielu projektu īstenošanai, bet mazo uzlabojumu shēmu izmanto nodaļas ietvaros. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi banku stratēģiskajā vadībā. Banku sektora analīze un pētīšana tiek veikta no 2015. gada novembra līdz 2016. gada maijam.
Keywords Stratēģija, stratēģiskā vadība, iekšējā un ārējā vide, vērtības, Lean rīki, Kaizen
Keywords in English Strategy, strategic management, internal and external environment, values, Lean tools, Kaizen
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 18:25:23