Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Insurance Company
Struktūrvienība 02661 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. I. Voronova
Recenzents Lekt., Mg.oec. L. Budņiks
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms ir 74 lpp., darbā ir iekļauti 45 attēli, 31 tabulas, 9 formulas. Diplomprojekts sastāv no trim daļām – analītiskās, projekta aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskā daļā ir aprakstīta "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS vēsture un pamatdarība, kā arī reģionāla centra „Liepāja” īss raksturojums. Tika veikta Latvijas apdrošināšanas tirgus un tajā iesaistīto dalībnieku analīze. Apdrošināšanas sabiedrības finasiālā stāvokļa noteikšanai, tika veikta apdrošināšanas specifisko darbības rādītāju un portfeļa analīze. Kā arī izpētītas apdrošināšanas sabiedrības un Liepājas filiāles stiprās un vājās puses. Pamatojoties uz veiktam analīzēm, tika noteiktas problēmas un piedāvāti darbības pilnveidošanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs pasākumi, kas varētu pilnveidot apdrošināšanas sabiedrības darbību. Autore piedāvā piesaistīt klientus, izveidojot reklāmas kampaņu; veikt Liepājas filiāles automatizāciju efektīvākiem darba procesiem; paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieviešot apmācības un attīstības programmu un klientu lojalitātes mērīšanas sistēmu. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot programmu Excel, tika izveidots apdrošināšanas sabiedrības dzīves cikla attēlojums, lai noteiktu, kads tai un piedāvātiem pasākumiem ir potenciāls. Kā arī tika prognozēti iespējamie tuvāko gadu bruto parakstītie prēmiju apjomi.
Atslēgas vārdi Apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving business activity of insurance company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 17:04:42