Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Activity of Insurance Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. I. Voronova
Reviewer Lekt., Mg.oec. L. Budņiks
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms ir 74 lpp., darbā ir iekļauti 45 attēli, 31 tabulas, 9 formulas. Diplomprojekts sastāv no trim daļām – analītiskās, projekta aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskā daļā ir aprakstīta "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS vēsture un pamatdarība, kā arī reģionāla centra „Liepāja” īss raksturojums. Tika veikta Latvijas apdrošināšanas tirgus un tajā iesaistīto dalībnieku analīze. Apdrošināšanas sabiedrības finasiālā stāvokļa noteikšanai, tika veikta apdrošināšanas specifisko darbības rādītāju un portfeļa analīze. Kā arī izpētītas apdrošināšanas sabiedrības un Liepājas filiāles stiprās un vājās puses. Pamatojoties uz veiktam analīzēm, tika noteiktas problēmas un piedāvāti darbības pilnveidošanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs pasākumi, kas varētu pilnveidot apdrošināšanas sabiedrības darbību. Autore piedāvā piesaistīt klientus, izveidojot reklāmas kampaņu; veikt Liepājas filiāles automatizāciju efektīvākiem darba procesiem; paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieviešot apmācības un attīstības programmu un klientu lojalitātes mērīšanas sistēmu. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot programmu Excel, tika izveidots apdrošināšanas sabiedrības dzīves cikla attēlojums, lai noteiktu, kads tai un piedāvātiem pasākumiem ir potenciāls. Kā arī tika prognozēti iespējamie tuvāko gadu bruto parakstītie prēmiju apjomi.
Keywords Apdrošināšanas sabiedrības darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving business activity of insurance company
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 17:04:42