Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstībā"
Nosaukums angļu valodā "Public Participation in Development of Self-Government"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. T. Survilo
Recenzents Zin. asist I. Baltiņa
Anotācija Šī darba mērķis ir izanalizēt iedzīvotāju iesaistīšanos, līdzdalības formas un motivācijas faktorus pašvaldību attīstībā un novērtēt abpusējo mijiedarbību pašvaldību pārvaldībā. Mūsdienu sabiedrībā cilvēks ir cieši saistīts ar vietējo pašvaldību, jo viņa ikdienas dzīvi ietekmē pašvaldību lēmumi un darbība, tāpēc arī iedzīvotāja paša interesēs būtu nepieciešams līdzdarboties pašvaldības lēmumu pieņemšanā un attīstībā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir analizēta teorētiskā informācija par iedzīvotāju iesaistīšanos, raksturots pašvaldības jēdziens, demokrātijas un līdzdalības saistība. Otrajā nodaļā tika analizēts tiesiskais regulējums, savukārt trešajā nodaļā tika raksturota iedzīvotāju iesaistīšanās no pašvaldību skatījuma un analizēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Rezultātā tika novērtēta iedzīvotāju un pašvaldības abpusējā mijiedarbība. Tika kontatēts, ka tā ir trausla, sasniedz tikai zemāko – informatīvo līmeni, taču situācija uzlabojas ar katru gadu, tomēr runāt par tiešo līdzdalību vēl ir par agru. Paveiktais darbs nedeva iespēju novērtēt līdzdalības rādītājus, tam ir nepieciešama padziļinātāks pētījums. Arī likumdošana vēl ir jauna, līdzdalība vēl ir sākumposmā, tāpēc vajadzētu turpināt pētīt šo jomu.
Atslēgas vārdi pašvaldība, iedzīvotāji, iesaistīšanās, sabiedrības līdzdalība, attīstība, pārvaldība.
Atslēgas vārdi angļu valodā local government, citizens involvement and public participation, development, governance.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 15:24:39