Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstībā"
Title in English "Public Participation in Development of Self-Government"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. T. Survilo
Reviewer Zin. asist I. Baltiņa
Abstract Šī darba mērķis ir izanalizēt iedzīvotāju iesaistīšanos, līdzdalības formas un motivācijas faktorus pašvaldību attīstībā un novērtēt abpusējo mijiedarbību pašvaldību pārvaldībā. Mūsdienu sabiedrībā cilvēks ir cieši saistīts ar vietējo pašvaldību, jo viņa ikdienas dzīvi ietekmē pašvaldību lēmumi un darbība, tāpēc arī iedzīvotāja paša interesēs būtu nepieciešams līdzdarboties pašvaldības lēmumu pieņemšanā un attīstībā. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir analizēta teorētiskā informācija par iedzīvotāju iesaistīšanos, raksturots pašvaldības jēdziens, demokrātijas un līdzdalības saistība. Otrajā nodaļā tika analizēts tiesiskais regulējums, savukārt trešajā nodaļā tika raksturota iedzīvotāju iesaistīšanās no pašvaldību skatījuma un analizēti iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Rezultātā tika novērtēta iedzīvotāju un pašvaldības abpusējā mijiedarbība. Tika kontatēts, ka tā ir trausla, sasniedz tikai zemāko – informatīvo līmeni, taču situācija uzlabojas ar katru gadu, tomēr runāt par tiešo līdzdalību vēl ir par agru. Paveiktais darbs nedeva iespēju novērtēt līdzdalības rādītājus, tam ir nepieciešama padziļinātāks pētījums. Arī likumdošana vēl ir jauna, līdzdalība vēl ir sākumposmā, tāpēc vajadzētu turpināt pētīt šo jomu.
Keywords pašvaldība, iedzīvotāji, iesaistīšanās, sabiedrības līdzdalība, attīstība, pārvaldība.
Keywords in English local government, citizens involvement and public participation, development, governance.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 15:24:39