Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biedrības klientu attiecību veidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Establishing Relations with Company Clients
Autors Anete Jekuma
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents IEVF doktorante, Mg.oec. Iveta Baltiņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Biedrības klientu attiecību veidošanas projekts". Tā mērķis ir novērtēt klientu attiecību veidošanu Latvijas Darba devēju konfederācijā un izstrādāt pasākumus to uzlabošanai. Darbs sastāv no trim daļām. Analītiskajā daļā tiek analizēta informācija par Latvijas Darba devēju konfederācijas darbību kopumā un tās biedriem. Tiek veikta SVID un finanšu analīze, izmantojot biedrībā pieejamos ekonomiska satura datus, mācību literatūras avotus un citus materiālus. Projektu aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs pasākumi klientu attiecību veidošanas uzlabošanai. Tiek analizēts biedru piesaistīšanas process, komunikācijas plāna un darba aizsardzības eksperta amata ieviešana. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāts veids, kā uzlabot esošo biedru datu bāzi, izmantojot Microsoft Office programmu Access. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 74 lapas. Tajā iekļauti 35 attēli, 19 tabulas, 5 formulas un 2 pielikumi. Darbā izmantotas 29 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Latvijas Darba devēju konfederācija, LDDK, biedri, biedrība
Atslēgas vārdi angļu valodā Employers Confederation of Latvia, Project for Establishing Relations
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 13:32:56