Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Transporta bīstamo situāciju vizuālās atpazīšanas sistēmas un algoritma izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of visual detection system and algorithm of dangerous situations in transport"
Autors Karīna Suharevska
Struktūrvienība 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Mihails Gorobecs
Recenzents Antons Potapovs
Anotācija Maģistra darbā aprakstītas transporta bīstamo situāciju vizuālo atpazīšanas sistēmu pielietotās metodes, kas paredzētas ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Maģistra darbā apskatīti risinājumi, lai apzinātu iespējas, kā pamatvilcienos notiek bīstamo situāciju atpazīšana un novēršana uz koplietošanas ceļiem. Maģistra darba ievaddaļā tiek aprakstītas transporta vizuālās atpazīšanas sistēmas kopumā, kam seko padziļināta šo sistēmu struktūras izpēte, kā arī iekļauta informācija par pasaulē zināmiem, jau esošiem risinājumiem. Teorētiskajā daļā tiek raksturotas divas transporta bīstamo situāciju novēršanā pielietotās vizuālās atpazīšanas metodes, to skaitliskie un tehniskie risinājumi, to sastāvošās komponentes. Tam seko metožu analīze, kur pētīts, kā metodes var mijiedarboties savā starpā, veidojot ātri reaģējošu transporta bīstamo situāciju atpazīšanas algoritmu. Praktiskajā daļā tiek realizēti maģistra darba uzdevumi, lai izpētītu vizuālo atpazīšanas metožu darbību reālā ceļu satiksmes laikā Rīgas pilsētā. Tiek piedāvāts teorētiski izstrādāts algoritms bīstamo situāciju novēršanai. Papildus tiek aprakstītas izmantotās iekārtas un to dati. Eksperimentālie risinājumi tiek apskatīti programmā MATLAB un tās apakšsistēmā – vizuālorientētās programmēšanas pakotnē SIMULINK. Maģistra darba noslēgumā notiek eksperimentālajā daļā iegūto rezultātu apstrāde un analīze, kā arī tiek sniegti secinājumi un piedāvājumi uzlabojumiem turpmākajā transporta bīstamo situāciju vizuālās atpazīšanas sistēmas algoritma izstrādē. Darbā ietilpst 55 datordrukas lappuses, ieskaitot 4 nodaļas, 11 apakšnodaļas, 39 attēli, 4 tabulas un 17 nosaukumu informācijas avotu (izmantotās literatūras saraksts).
Atslēgas vārdi transporta bīstamo situāciju vizuālo atpazīšanas sistēmu pielietotās metodes;algoritms bīstamo situāciju novēršanai
Atslēgas vārdi angļu valodā algorithm for dangerous situation prevention; transport emergency situation visual recognition systems
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 08:11:10