Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Transporta bīstamo situāciju vizuālās atpazīšanas sistēmas un algoritma izstrāde"
Title in English "Development of visual detection system and algorithm of dangerous situations in transport"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Mihails Gorobecs
Reviewer Antons Potapovs
Abstract Maģistra darbā aprakstītas transporta bīstamo situāciju vizuālo atpazīšanas sistēmu pielietotās metodes, kas paredzētas ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Maģistra darbā apskatīti risinājumi, lai apzinātu iespējas, kā pamatvilcienos notiek bīstamo situāciju atpazīšana un novēršana uz koplietošanas ceļiem. Maģistra darba ievaddaļā tiek aprakstītas transporta vizuālās atpazīšanas sistēmas kopumā, kam seko padziļināta šo sistēmu struktūras izpēte, kā arī iekļauta informācija par pasaulē zināmiem, jau esošiem risinājumiem. Teorētiskajā daļā tiek raksturotas divas transporta bīstamo situāciju novēršanā pielietotās vizuālās atpazīšanas metodes, to skaitliskie un tehniskie risinājumi, to sastāvošās komponentes. Tam seko metožu analīze, kur pētīts, kā metodes var mijiedarboties savā starpā, veidojot ātri reaģējošu transporta bīstamo situāciju atpazīšanas algoritmu. Praktiskajā daļā tiek realizēti maģistra darba uzdevumi, lai izpētītu vizuālo atpazīšanas metožu darbību reālā ceļu satiksmes laikā Rīgas pilsētā. Tiek piedāvāts teorētiski izstrādāts algoritms bīstamo situāciju novēršanai. Papildus tiek aprakstītas izmantotās iekārtas un to dati. Eksperimentālie risinājumi tiek apskatīti programmā MATLAB un tās apakšsistēmā – vizuālorientētās programmēšanas pakotnē SIMULINK. Maģistra darba noslēgumā notiek eksperimentālajā daļā iegūto rezultātu apstrāde un analīze, kā arī tiek sniegti secinājumi un piedāvājumi uzlabojumiem turpmākajā transporta bīstamo situāciju vizuālās atpazīšanas sistēmas algoritma izstrādē. Darbā ietilpst 55 datordrukas lappuses, ieskaitot 4 nodaļas, 11 apakšnodaļas, 39 attēli, 4 tabulas un 17 nosaukumu informācijas avotu (izmantotās literatūras saraksts).
Keywords transporta bīstamo situāciju vizuālo atpazīšanas sistēmu pielietotās metodes;algoritms bīstamo situāciju novēršanai
Keywords in English algorithm for dangerous situation prevention; transport emergency situation visual recognition systems
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 08:11:10