Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums"
Nosaukums angļu valodā "Economic Justification for Establishment of Fur Farms"
Autors Juris Āboliņš
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Uldis Kamols, doc.(prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Juris Āboliņš Diplomprojekta vadītājs: prof., Dr.oec. Tatjana Tambovceva Diplomprojekta temats: Kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darbā ietverti 18 attēli, 42 tabulas, un 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts ietver 26 literatūras avotus. Darbā izmantota vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, periodiskie izdevumi, interneta avoti, statistikas dati, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un norādījumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Izstrādāts kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums, kas sevī ietver divus uzstādīto mērķu sasniegšanas variantus, kuru analīzes un salīdzināšanas rezultātā tiek piedāvāts situācijai optimālākais risinājums. Kā atbalsts uzņēmējam, ir izveidota kažokzvēru uzskaites datu bāze. Pētījumu rezultātā ir definētas ar kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanu saistītās problēmas un sagatavoti priekšlikumi problēmu risināšanai.
Atslēgas vārdi Kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic Justification for Establishment of Fur Farm
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 22:31:52