Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums"
Title in English "Economic Justification for Establishment of Fur Farms"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Uldis Kamols, doc.(prakt.), Mg.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Juris Āboliņš Diplomprojekta vadītājs: prof., Dr.oec. Tatjana Tambovceva Diplomprojekta temats: Kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darbā ietverti 18 attēli, 42 tabulas, un 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskais saraksts ietver 26 literatūras avotus. Darbā izmantota vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, periodiskie izdevumi, interneta avoti, statistikas dati, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un norādījumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Izstrādāts kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums, kas sevī ietver divus uzstādīto mērķu sasniegšanas variantus, kuru analīzes un salīdzināšanas rezultātā tiek piedāvāts situācijai optimālākais risinājums. Kā atbalsts uzņēmējam, ir izveidota kažokzvēru uzskaites datu bāze. Pētījumu rezultātā ir definētas ar kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanu saistītās problēmas un sagatavoti priekšlikumi problēmu risināšanai.
Keywords Kažokzvēru audzēšanas uzņēmuma izveidošanas ekonomiskais pamatojums
Keywords in English Economic Justification for Establishment of Fur Farm
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 22:31:52