Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Sadzīves atkritumu šķirotāju darba vides pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Work Environment for Municipal Waste Sorters
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs V.Urbāne
Recenzents Mg.oec. V.Cudečkis
Anotācija Darba teorētiskajā daļā skatītas ķīmisko vielu reglamentējošās normas un direktīvas, ķīmisko vielu klasifikācija, to iedarbības veidi. Aprakstīta darba vides risku novērtēšanas procedūra, vispārīgi aprakstītas novērtēšanas metodes un galvenie darba vides risku parametri. Darba analītiskajā daļā ir raksturota SIA „ZAAO” struktūra, vadības procesi un tehnoloģijas. Tika analizēta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, rīcība ārkārtas situācijās un kopējā darbības shēma. Sniegts apraksts par atkritumu šķirošanas līnijas darbinieku darba vietām un veicamajiem darbiem. Darba ietvaros veikta darba vides mērījumu analīze koncentrējot uzmanību uz atkritumu šķirotāju darba vietām. Šajā daļā arī aprakstītas darbā izmantotās riska novērtēšanas metodes, kā arī sniegts kopējais darba vietas ergonomiskais novērtējums, ņemot vērā darbinieku anketēšanas rezultātus. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek apkopoti risku novērtēšanas rezultāti un tiek atspoguļoti lieli un vidēji riska faktori. Tika aprakstīta galveno riska faktoru būtība un sniegti priekšlikumi kaitīgo riska faktoru samazināšanai. Kā viena no būtiskākajām problēmām tika uzskatīta ventilācijas sistēmas darbība, tādēļ tika veikti aprēķini, lai noskaidrotu vai sistēmas darbība ir optimāla. Balstoties uz aprēķinu un darba vides risku novērtēšanas rezultātiem, tiek sniegti praktiski risinājumi kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Maģistra darba izstrādē izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskā un speciālā literatūra attiecībā, interneta resursi, pētāmā uzņēmuma nepublicētie materiāli un aptaujas anketas.
Atslēgas vārdi Atkritumi, šķirotšana, darba vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipal Waste, Sorting, Work Environment
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 16:38:07