Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Sadzīves atkritumu šķirotāju darba vides pilnveidošana
Title in English Improvement of Work Environment for Municipal Waste Sorters
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Urbāne
Reviewer Mg.oec. V.Cudečkis
Abstract Darba teorētiskajā daļā skatītas ķīmisko vielu reglamentējošās normas un direktīvas, ķīmisko vielu klasifikācija, to iedarbības veidi. Aprakstīta darba vides risku novērtēšanas procedūra, vispārīgi aprakstītas novērtēšanas metodes un galvenie darba vides risku parametri. Darba analītiskajā daļā ir raksturota SIA „ZAAO” struktūra, vadības procesi un tehnoloģijas. Tika analizēta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, rīcība ārkārtas situācijās un kopējā darbības shēma. Sniegts apraksts par atkritumu šķirošanas līnijas darbinieku darba vietām un veicamajiem darbiem. Darba ietvaros veikta darba vides mērījumu analīze koncentrējot uzmanību uz atkritumu šķirotāju darba vietām. Šajā daļā arī aprakstītas darbā izmantotās riska novērtēšanas metodes, kā arī sniegts kopējais darba vietas ergonomiskais novērtējums, ņemot vērā darbinieku anketēšanas rezultātus. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek apkopoti risku novērtēšanas rezultāti un tiek atspoguļoti lieli un vidēji riska faktori. Tika aprakstīta galveno riska faktoru būtība un sniegti priekšlikumi kaitīgo riska faktoru samazināšanai. Kā viena no būtiskākajām problēmām tika uzskatīta ventilācijas sistēmas darbība, tādēļ tika veikti aprēķini, lai noskaidrotu vai sistēmas darbība ir optimāla. Balstoties uz aprēķinu un darba vides risku novērtēšanas rezultātiem, tiek sniegti praktiski risinājumi kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Maģistra darba izstrādē izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskā un speciālā literatūra attiecībā, interneta resursi, pētāmā uzņēmuma nepublicētie materiāli un aptaujas anketas.
Keywords Atkritumi, šķirotšana, darba vide
Keywords in English Municipal Waste, Sorting, Work Environment
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 16:38:07