Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darba ražīguma vadīšana pakalpojumu uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Labour Productivity Management at Service Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Mg.oec. Liene Rubina
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Darba ražīguma vadīšana pakalpojumu uzņēmumos”, darbs sastāv no divām daļām. Darba pētījuma priekšmets ir vakara apkopēju darba ražīgums, par pētījuma objektu tika izvēlēts uzņēmums, kas sniedz apkopes pakalpojumus klientam “TELE2”. Darba ietvaros autore izvēlējās analizēt vakara apkopēju darba ražīgumu, kuras ir nodarbinātas lielākajā “TELE2” objektā – ofisa telpās. Analītiskās daļas ietvaros autore apskatīja vadības teorijas, pievēršot lielāku uzmanību operāciju vadībai, jo tā iekļauj sevī visas pastāvošās vadību teorijas. Kā arī atsevišķi tika aplūkotas Teilorisma, Fordisma, Post-fordisma un Taupīgās saimniekošanas galvenās iezīmes, kas ietekmē darba ražīgumu, citiem vārdiem sakot, dod iespēju efektīvāk vadīt to. Pētījumu un aprēķinu daļā autore raksturoja uzņēmumu un tā darbaspēku, analizēja darba organizāciju uzņēmumā un noskaidroja darba ražīguma efektīvākās vadīšanas iespējas. Lai panāktu darba ražīguma efektīvāku vadīšanu, autore, pirmkārt, veica izmaiņas apkopēju sadalījumā “TELE2” ofisa telpās, otrkārt, pielietoja plūsmas līnijas balansēšanu. Bakalaura darba rezultāts ir jaunizstrādāts darba sadalījums, ar kura palīdzību apkopēju darba ražīgums tiek vadīts efektīvāk nekā iepriekš. Darba apjoms ir 63.lpp. Darbs sastāv no 25 tabulām, 6 formulām, 18 attēliem, 4 pielikumiem uz 8 lapām un 35 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi darba ražīgums, vadības teorija, apkopes pakalpojumi, plūsmas līnijas balansēšana, darba ražīguma vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā labour productivity, management theory, cleaning services, assembly line balancing, labour productivity management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 16:15:06