Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Riski industriālā alpīnisma darbā un drošības sistēmas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Risks in Industrial Alpinism and Work Safety System Improvement
Autors Aija Cīrule
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs V.Ziemelis
Recenzents Doc., Dr.ing. I.Brakšs
Anotācija Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības katedras maģistrante Aija Cīrule. Maģistra darba tēma: Riski industriālajā alpīnismā un darba drošības sistēmas pilnveidošana. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 97 lapām. Darbs strukturēts trijās daļās ar vairākām nodaļām un apakšnodaļām. Maģistra darbs satur 32 attēlus, 6 tabulas, 1 formulu un pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskais saraksts ietver 55 informācijas avotus, Latvijas un ārvalstu normatīvos aktus, vispārējo un speciālo literatūru darba aizsardzības jomā, izmantoti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie pētījumu un statistikas dati. Maģistra darbā aplūkotie jautājumi: 1.Likumdošanas un dažādu normatīvo aktu prasības attiecībā uz darbu augstumā. 2.Darba augstumā iedalījums un tā bīstamība. 3.Individuālie aizsardzības līdzekļi un speciālais inventārs, kas nepieciešams veicot industriālā alpīnisma darbus. 4.Galvenie jautājumi attiecībā uz risku novērtējumu. 5.Inspicēšanas institūciju atbildība. Rezultāti: 1.Veikta saistošo normatīvo aktu analīze. 2.Veikta statistikas datu analīze. 3.Noteikti galvenie darba vides riska faktori. 4.Veikta apmācības programmu analīze „Industriālā alpīnisma darbs”. 5.Salīdzinātas kvalifikācijas prasības starp Latviju un Lielbritāniju. 6.Veikts pētījums - industriālo alpīnistu darba vides riski un apmācību kvalitāte. 7.Izstrādāti priekšlikumi darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai. 8.Izstrādāti priekšlikumi industriālajā alpīnismā pastāvošā traumatisma riska faktora samazināšanai. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tulkojumu no angļu valodas veica autore.
Atslēgas vārdi Industriālais alpīnisms; Virves piekļuves tehnika; Darba drošības sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Industrial alpinism, Rope access; Work Safety System improvement
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 15:35:29