Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Riski industriālā alpīnisma darbā un drošības sistēmas pilnveidošana
Title in English Risks in Industrial Alpinism and Work Safety System Improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Ziemelis
Reviewer Doc., Dr.ing. I.Brakšs
Abstract Maģistra darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības katedras maģistrante Aija Cīrule. Maģistra darba tēma: Riski industriālajā alpīnismā un darba drošības sistēmas pilnveidošana. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 97 lapām. Darbs strukturēts trijās daļās ar vairākām nodaļām un apakšnodaļām. Maģistra darbs satur 32 attēlus, 6 tabulas, 1 formulu un pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskais saraksts ietver 55 informācijas avotus, Latvijas un ārvalstu normatīvos aktus, vispārējo un speciālo literatūru darba aizsardzības jomā, izmantoti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie pētījumu un statistikas dati. Maģistra darbā aplūkotie jautājumi: 1.Likumdošanas un dažādu normatīvo aktu prasības attiecībā uz darbu augstumā. 2.Darba augstumā iedalījums un tā bīstamība. 3.Individuālie aizsardzības līdzekļi un speciālais inventārs, kas nepieciešams veicot industriālā alpīnisma darbus. 4.Galvenie jautājumi attiecībā uz risku novērtējumu. 5.Inspicēšanas institūciju atbildība. Rezultāti: 1.Veikta saistošo normatīvo aktu analīze. 2.Veikta statistikas datu analīze. 3.Noteikti galvenie darba vides riska faktori. 4.Veikta apmācības programmu analīze „Industriālā alpīnisma darbs”. 5.Salīdzinātas kvalifikācijas prasības starp Latviju un Lielbritāniju. 6.Veikts pētījums - industriālo alpīnistu darba vides riski un apmācību kvalitāte. 7.Izstrādāti priekšlikumi darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai. 8.Izstrādāti priekšlikumi industriālajā alpīnismā pastāvošā traumatisma riska faktora samazināšanai. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tulkojumu no angļu valodas veica autore.
Keywords Industriālais alpīnisms; Virves piekļuves tehnika; Darba drošības sistēmas pilnveidošana
Keywords in English Industrial alpinism, Rope access; Work Safety System improvement
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 15:35:29