Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Budžeta iestādes darbības efektivitātes uzlabošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Efficiency of Business Activity of Budgetary Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents IEVF doktorants, Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Ķestere D. Budžeta iestādes darbības efektivitātes uzlabošanas projekts: Diplomprojekts / D.Ķestere, J.Mežiels. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Diplomprojekta mērķis ir meklēt risinājumus un izstrādāt priekšlikumus Grobiņas novada Domes iekšējo procesu un darbības efektivitātes uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: analizēt konkrētās pašvaldības darbību, organizatorisko struktūru, tās finansiālo stāvokli, analizēt novada Domes iekšējos procesus, apzināt to trūkumus, kā arī meklēt un piedāvāt risinājumus Domē konstatēto trūkumu novēršanai, iekšējo procesu pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no 69 lappusēm. Diplomprojektā ietvertas 3 tabulas, 28 attēli, tai skaitā 11 diagrammas un 2 grafiki, un 8 formulas.
Atslēgas vārdi Budžeta iestāde, dokumentu aprite, darbu dublēšanās
Atslēgas vārdi angļu valodā Budgetary authority, the circulation of documents, duplication of activities
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 15:04:30