Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Budžeta iestādes darbības efektivitātes uzlabošanas projekts
Title in English Project for Improving Efficiency of Business Activity of Budgetary Institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Mežiels
Reviewer IEVF doktorants, Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Abstract Ķestere D. Budžeta iestādes darbības efektivitātes uzlabošanas projekts: Diplomprojekts / D.Ķestere, J.Mežiels. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Diplomprojekta mērķis ir meklēt risinājumus un izstrādāt priekšlikumus Grobiņas novada Domes iekšējo procesu un darbības efektivitātes uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: analizēt konkrētās pašvaldības darbību, organizatorisko struktūru, tās finansiālo stāvokli, analizēt novada Domes iekšējos procesus, apzināt to trūkumus, kā arī meklēt un piedāvāt risinājumus Domē konstatēto trūkumu novēršanai, iekšējo procesu pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no 69 lappusēm. Diplomprojektā ietvertas 3 tabulas, 28 attēli, tai skaitā 11 diagrammas un 2 grafiki, un 8 formulas.
Keywords Budžeta iestāde, dokumentu aprite, darbu dublēšanās
Keywords in English Budgetary authority, the circulation of documents, duplication of activities
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 15:04:30