Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cilvēkresursu vadības elektronizācija mazos uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Electronisation of Human Resource Management at Small Companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Anotācija Cilvēkresursu vadībā (CRV) ietver sevī vairākas sastāvdaļas, kas atbilst noteiktai funkcionalitātei, piemērām personāla atlase, apmācība, kvalifikācijas paaugstināšana, pozitīvas darba vides izveide un saglabāšana, darbinieku aizsardzība utt. Viens no galvenajiem jautājumiem vadībā ir cilvēkresursu vadības nodaļas efektivitāte, jo no tās atkarīga cilvēkresursu izmantošanas produktivitāte. Cilvēkresursu vadības jomā arī tiek plaši pielietoti IT risinājumi lai pilnveidotu dažādu cilvēkresursu vadības procesus. To vidū ir cilvēkresursu vadības sistēmas (angl. HRM systems - human resource management systems), ar dažādu funkcionalitāti, kas balstīta uz ERP sistēmas (angl. enterprise recourse planning system) prototipa. Šādas sistēmas pārsvarā izmanto lieli uzņēmumi, kuriem ir pietiekami daudz līdzekļu. Minētas sistēmas ir pielāgotas konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Sistēmas parasti satur arī apmācošo moduli ar iekšējo tīklu (angl.intranet), savstarpējai iekšējai saziņai. Mazos uzņēmumos resursu trūkumā dēļ ERP sistēmas izmantošana gandrīz nav iespējama, bet CRV procesu elektronizācija tomēr ir aktuāla, tāpēc maziem uzņēmumiem ir nepieciešami alternatīvi e-risinājumi, lai paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no ievada, analītiskās daļas, teorētiskas daļas, zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiska saraksta un pielikumiem. Tam ir 86 lapaspuses, neieskaitot pielikumus. Darbā ir iekļauti 29 attēli ,10 tabulas un 3 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē darba saturu. Maģistra darba izstrādes gaitā ir izmantoti 50 dažādi informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā, kas iekļauti bibliogrāfiskajā sarakstā.
Atslēgas vārdi cilvēkresursi; cilvēkresursu vadība; crv; cilvēkresursu vadības sistēmas; elektronizācija; e-sistēmas; informācijas tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā human resources; human resource management; hrm; human resource management systems; electronization; e-systems; information technology
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 14:29:43