Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Cilvēkresursu vadības elektronizācija mazos uzņēmumos"
Title in English "Electronisation of Human Resource Management at Small Companies"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Abstract Cilvēkresursu vadībā (CRV) ietver sevī vairākas sastāvdaļas, kas atbilst noteiktai funkcionalitātei, piemērām personāla atlase, apmācība, kvalifikācijas paaugstināšana, pozitīvas darba vides izveide un saglabāšana, darbinieku aizsardzība utt. Viens no galvenajiem jautājumiem vadībā ir cilvēkresursu vadības nodaļas efektivitāte, jo no tās atkarīga cilvēkresursu izmantošanas produktivitāte. Cilvēkresursu vadības jomā arī tiek plaši pielietoti IT risinājumi lai pilnveidotu dažādu cilvēkresursu vadības procesus. To vidū ir cilvēkresursu vadības sistēmas (angl. HRM systems - human resource management systems), ar dažādu funkcionalitāti, kas balstīta uz ERP sistēmas (angl. enterprise recourse planning system) prototipa. Šādas sistēmas pārsvarā izmanto lieli uzņēmumi, kuriem ir pietiekami daudz līdzekļu. Minētas sistēmas ir pielāgotas konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Sistēmas parasti satur arī apmācošo moduli ar iekšējo tīklu (angl.intranet), savstarpējai iekšējai saziņai. Mazos uzņēmumos resursu trūkumā dēļ ERP sistēmas izmantošana gandrīz nav iespējama, bet CRV procesu elektronizācija tomēr ir aktuāla, tāpēc maziem uzņēmumiem ir nepieciešami alternatīvi e-risinājumi, lai paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no ievada, analītiskās daļas, teorētiskas daļas, zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiska saraksta un pielikumiem. Tam ir 86 lapaspuses, neieskaitot pielikumus. Darbā ir iekļauti 29 attēli ,10 tabulas un 3 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē darba saturu. Maģistra darba izstrādes gaitā ir izmantoti 50 dažādi informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā, kas iekļauti bibliogrāfiskajā sarakstā.
Keywords cilvēkresursi; cilvēkresursu vadība; crv; cilvēkresursu vadības sistēmas; elektronizācija; e-sistēmas; informācijas tehnoloģijas
Keywords in English human resources; human resource management; hrm; human resource management systems; electronization; e-systems; information technology
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 14:29:43