Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „ Nodokļu un citu faktoru ietekme uz tranzīta pārvadājumiem pa dzelzceļu”
Nosaukums angļu valodā “Taxes and other Factors Influencing Transit Carriage by Rail”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrejeva, a/s ‘’Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba nosaukums: „Nodokļu un citu faktoru ietekme uz tranzīta pārvadājumiem pa dzelzceļu”. Latvijas tranzīta sektors var attīstīties, pateicoties dzelzceļa pārvadājumu nozarei. Dzelzceļa transporta jomas aktualitātes ir stagnējoša dzelzceļa tranzīta nozare, nepietiekams dzelzceļa infrastruktūras finansējums, ES Direktīvas 2012/34/ES transponēšana. Darbā analizēti dzelzceļa pārvadājumu aktivitātes ietekmējošie faktori – infrastruktūras maksa, konkurence, ārējie tirgus faktori, pētīts pārvadājumu darbības ienesīgums. Īpaša uzmanība veltīta koncerna „Latvijas dzelzceļš” nodokļu maksājumiem un to struktūrai, aktuālajām tendencēm nodokļu jomā. Pētījuma objekts – tranzīta pārvadājumi pa dzelzceļu. Pētījuma priekšmets – nodokļu un citu faktoru ietekme uz tranzīta pārvadājumiem pa dzelzceļu. Hipotēze – tranzīta sektora veiksmīgai attīstībai jāsamazina infrastruktūras maksas ietekme dzelzceļa pārvadājumu tarifā, panākot valsts līdzfinansējumu dzelzceļa infrastruktūras pienācīgai uzturēšanai no līdzekļiem, kas iegūti akcīzes nodokļa novirzīšanas rezultātā. Darba mērķis ir novērtēt dzelzceļa kravu tranzīta attīstības iespējas, noteikt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienesumu valsts kopbudžetā, noskaidrot galvenos dzelzceļa kravu pārvadājumu ietekmējošos faktorus, izstrādāt praktiskus priekšlikumus tranzīta kravu pārvadājumu veicināšanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai noteikti sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt pastāvošo situāciju Latvijas tranzīta nozarē, t.sk. konkurences un ārējo apstākļu ietekmi uz to; 2) analizēt samaksātos nodokļus un citu dzelzceļa nozares pienesumu ekonomikā; 3) veikt dzelzceļa pārvadājumu tarifa struktūras analīzi, tajā skaitā nodokļu ietekmi; 4) izstrādāt iespējamos nodokļu atbalsta un citus risinājumus dzelzceļa nozares attīstības veicināšanai. Darbā ir izpētīta esošā situācija Latvijas tranzīta nozarē, t.sk. konkurences un ārējo apstākļu ietekmi uz to, aplūkots dzelzceļa nozares pienesums valsts ekonomikā, detalizētāk izpētot AS „Latvijas dzelzceļš” koncerna nodokļu maksājumu apmēru, struktūru un tendences, veikta dzelzceļa pārvadājumu tarifa struktūras analīze, īpašu uzmanību veltot infrastruktūras maksas faktora un vilcei nepieciešamās degvielas akcīzes nodokļa faktora ietekmei. Darba rezultātā izstrādāti nodokļu atbalsta, jaunās infrastruktūras maksas shēmas, un valsts vadošā dzelzceļa uzņēmuma „Latvijas dzelzceļš” finansiālās darbības uzlabošanas risinājumi dzelzceļa nozares attīstības veicināšanai. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām - Tranzīta pārvadājumu pa dzelzceļu analīze, Nodokļu un citu faktoru ietekme uz dzelzceļa pārvadājumiem, Praktiskie risinājumi tranzīta pārvadājumu veicināšanai. Diplomdarba apjoms: 75 lappuses, 14 tabulas, 30 attēli, 2 pielikumi. Diplomdarbā izmantoti oficiālie statistikas dati, valsts stratēģiskās plānošanas dokumenti, Finanšu ministrijas publikācijas, Eiropas Savienības un nacionālie regulējošie akti, publiski pieejamie kapitālsabiedrību gada pārskati, citi nepublicētie materiāli. Darbā izmantotie materiāli pārsvarā pieejami elektroniskā formā.
Atslēgas vārdi Tranzīts, dzelzceļa pārvadājumi, infrastruktūras maksa, akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Transit, rail carriage, infrastructure access charge, excise duty
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 13:51:27