Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „ Nodokļu un citu faktoru ietekme uz tranzīta pārvadājumiem pa dzelzceļu”
Title in English “Taxes and other Factors Influencing Transit Carriage by Rail”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrejeva, a/s ‘’Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba nosaukums: „Nodokļu un citu faktoru ietekme uz tranzīta pārvadājumiem pa dzelzceļu”. Latvijas tranzīta sektors var attīstīties, pateicoties dzelzceļa pārvadājumu nozarei. Dzelzceļa transporta jomas aktualitātes ir stagnējoša dzelzceļa tranzīta nozare, nepietiekams dzelzceļa infrastruktūras finansējums, ES Direktīvas 2012/34/ES transponēšana. Darbā analizēti dzelzceļa pārvadājumu aktivitātes ietekmējošie faktori – infrastruktūras maksa, konkurence, ārējie tirgus faktori, pētīts pārvadājumu darbības ienesīgums. Īpaša uzmanība veltīta koncerna „Latvijas dzelzceļš” nodokļu maksājumiem un to struktūrai, aktuālajām tendencēm nodokļu jomā. Pētījuma objekts – tranzīta pārvadājumi pa dzelzceļu. Pētījuma priekšmets – nodokļu un citu faktoru ietekme uz tranzīta pārvadājumiem pa dzelzceļu. Hipotēze – tranzīta sektora veiksmīgai attīstībai jāsamazina infrastruktūras maksas ietekme dzelzceļa pārvadājumu tarifā, panākot valsts līdzfinansējumu dzelzceļa infrastruktūras pienācīgai uzturēšanai no līdzekļiem, kas iegūti akcīzes nodokļa novirzīšanas rezultātā. Darba mērķis ir novērtēt dzelzceļa kravu tranzīta attīstības iespējas, noteikt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pienesumu valsts kopbudžetā, noskaidrot galvenos dzelzceļa kravu pārvadājumu ietekmējošos faktorus, izstrādāt praktiskus priekšlikumus tranzīta kravu pārvadājumu veicināšanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai noteikti sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt pastāvošo situāciju Latvijas tranzīta nozarē, t.sk. konkurences un ārējo apstākļu ietekmi uz to; 2) analizēt samaksātos nodokļus un citu dzelzceļa nozares pienesumu ekonomikā; 3) veikt dzelzceļa pārvadājumu tarifa struktūras analīzi, tajā skaitā nodokļu ietekmi; 4) izstrādāt iespējamos nodokļu atbalsta un citus risinājumus dzelzceļa nozares attīstības veicināšanai. Darbā ir izpētīta esošā situācija Latvijas tranzīta nozarē, t.sk. konkurences un ārējo apstākļu ietekmi uz to, aplūkots dzelzceļa nozares pienesums valsts ekonomikā, detalizētāk izpētot AS „Latvijas dzelzceļš” koncerna nodokļu maksājumu apmēru, struktūru un tendences, veikta dzelzceļa pārvadājumu tarifa struktūras analīze, īpašu uzmanību veltot infrastruktūras maksas faktora un vilcei nepieciešamās degvielas akcīzes nodokļa faktora ietekmei. Darba rezultātā izstrādāti nodokļu atbalsta, jaunās infrastruktūras maksas shēmas, un valsts vadošā dzelzceļa uzņēmuma „Latvijas dzelzceļš” finansiālās darbības uzlabošanas risinājumi dzelzceļa nozares attīstības veicināšanai. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām - Tranzīta pārvadājumu pa dzelzceļu analīze, Nodokļu un citu faktoru ietekme uz dzelzceļa pārvadājumiem, Praktiskie risinājumi tranzīta pārvadājumu veicināšanai. Diplomdarba apjoms: 75 lappuses, 14 tabulas, 30 attēli, 2 pielikumi. Diplomdarbā izmantoti oficiālie statistikas dati, valsts stratēģiskās plānošanas dokumenti, Finanšu ministrijas publikācijas, Eiropas Savienības un nacionālie regulējošie akti, publiski pieejamie kapitālsabiedrību gada pārskati, citi nepublicētie materiāli. Darbā izmantotie materiāli pārsvarā pieejami elektroniskā formā.
Keywords Tranzīts, dzelzceļa pārvadājumi, infrastruktūras maksa, akcīzes nodoklis
Keywords in English Transit, rail carriage, infrastructure access charge, excise duty
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 13:51:27