Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automatizētās vadības sistēmas drošuma un pieejamības pakāpes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of reliability and availability of water ultrafiltration plant automated control system"
Autors Anfisa Barana
Struktūrvienība 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Mihails Gorobecs
Recenzents Anatolijs Ļevčenko
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts autores bakalaura darbā izstrādātas ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automātiskās vadības sistēmas (AVS) uzticamības rādītāju uzlabošanai. Darba būtība ir AVS atteices varbūtības samazināšana. Darba mērķis ir paaugstināt autores bakalaura darbā izstrādātas ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automātiskās vadības sistēmas drošuma un pieejamības pakāpi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika nostādināti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt automātiskās vadības sistēmu uzticamības teorijas jautājumus un atbilstošus standartus; 2) Izpētīt aparātrezervēšanas principus; 3) Izpētīt industriālo tīklu rezervēšanas principus; 4) Izpētīt programmnodrošinājuma uzticamības nodrošinājuma principus; 5) Analizēt bakalaura darbā izstrādātas AVS uzticamības raksturlielumus; 6) Izvēlēties atbilstošo AVS drošuma un pieejamības paaugstināšanas metodes un ierīces; 7) Analizēt uzlabotas AVS uzticamības raksturlielumus. Saskaņā ar darba mērķi un uzdevumiem maģistra darba struktūra ir šāda: izstrādnes teorētiskajā pamatojuma sadaļā tika izpētīti IEC un IEEE standartu griezumā uzticamības teorijas pamatjēdzieni un definīcijas, tā skaitā izpētīti iekārtu un sistēmu uzticamības pakāpes palielināšanas metodes, t.i. struktūras jeb aparatūras rezervēšana, kas iekļauj sevī PLK, ievades/izvade moduļu un devēju rezervēšanu ar balsošanas metodi vai rezervēšanu ar aizvietošanu, kā arī tika izpētītas profibus, modbus, CAN tīklu rezervēšanas iespējas un programmnodrošinājuma uzticamības paaugstināšanas jautājumus. Maģistra darba praktiskajā daļā tika analizēti bakalaura darbā izstrādātas AVS uzticamības rādītāji, tika izvēlētas iekārtas un metodes AVS uzticamības paaugstināšanai, tika aprakstīta izvēlēto iekārtu mijiedarbība, ka arī tika analizēti uzlabotās AVS uzticamības rādītāji un salīdzināti ar bakalaura darbā izstrādātas AVS uzticamības rādītājiem. Darbs satur 82 lpp., 42 attēli, 11 tabulas, 1 pielikumu un 33 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Uzticamības teorija, aparātlīdzekļu rezervēšana, programmatūras uzticamība
Atslēgas vārdi angļu valodā Reliability theory, hardware redundancy, software dependability
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 13:22:26