Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automatizētās vadības sistēmas drošuma un pieejamības pakāpes paaugstināšana"
Title in English "Improvement of reliability and availability of water ultrafiltration plant automated control system"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Mihails Gorobecs
Reviewer Anatolijs Ļevčenko
Abstract Maģistra darbs ir veltīts autores bakalaura darbā izstrādātas ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automātiskās vadības sistēmas (AVS) uzticamības rādītāju uzlabošanai. Darba būtība ir AVS atteices varbūtības samazināšana. Darba mērķis ir paaugstināt autores bakalaura darbā izstrādātas ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automātiskās vadības sistēmas drošuma un pieejamības pakāpi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika nostādināti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt automātiskās vadības sistēmu uzticamības teorijas jautājumus un atbilstošus standartus; 2) Izpētīt aparātrezervēšanas principus; 3) Izpētīt industriālo tīklu rezervēšanas principus; 4) Izpētīt programmnodrošinājuma uzticamības nodrošinājuma principus; 5) Analizēt bakalaura darbā izstrādātas AVS uzticamības raksturlielumus; 6) Izvēlēties atbilstošo AVS drošuma un pieejamības paaugstināšanas metodes un ierīces; 7) Analizēt uzlabotas AVS uzticamības raksturlielumus. Saskaņā ar darba mērķi un uzdevumiem maģistra darba struktūra ir šāda: izstrādnes teorētiskajā pamatojuma sadaļā tika izpētīti IEC un IEEE standartu griezumā uzticamības teorijas pamatjēdzieni un definīcijas, tā skaitā izpētīti iekārtu un sistēmu uzticamības pakāpes palielināšanas metodes, t.i. struktūras jeb aparatūras rezervēšana, kas iekļauj sevī PLK, ievades/izvade moduļu un devēju rezervēšanu ar balsošanas metodi vai rezervēšanu ar aizvietošanu, kā arī tika izpētītas profibus, modbus, CAN tīklu rezervēšanas iespējas un programmnodrošinājuma uzticamības paaugstināšanas jautājumus. Maģistra darba praktiskajā daļā tika analizēti bakalaura darbā izstrādātas AVS uzticamības rādītāji, tika izvēlētas iekārtas un metodes AVS uzticamības paaugstināšanai, tika aprakstīta izvēlēto iekārtu mijiedarbība, ka arī tika analizēti uzlabotās AVS uzticamības rādītāji un salīdzināti ar bakalaura darbā izstrādātas AVS uzticamības rādītājiem. Darbs satur 82 lpp., 42 attēli, 11 tabulas, 1 pielikumu un 33 literatūras avotus.
Keywords Uzticamības teorija, aparātlīdzekļu rezervēšana, programmatūras uzticamība
Keywords in English Reliability theory, hardware redundancy, software dependability
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 25.05.2016 13:22:26