Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Telekomunikāciju uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana "
Nosaukums angļu valodā "Increasing Competitiveness of Telecommunications Company"
Autors Mihails Gavrilovs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Vladimirs Šatrevičs, lektors, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Telekomunikāciju uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana”. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem ir ļoti liela loma uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai tādēļ, ka šobrīd telekomunikāciju nozarē notiek strauja attīstība, kas pārvērš šo nozari par pievilcīgu jauniem uzņēmumiem. Šādu iemeslu dēļ par īpaši svarīgu uzdevumu kļūst konkurētspējas palielināšana augošas konkurences apstākļos. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma konkurētspējas rādītājus un piedāvāt pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā tiek sniegts uzņēmuma raksturojums, uzņēmuma ekonomisko rādītāju novērtējums, finansiālo rādītāju analīze, SVID analīze un uzņēmuma konkurētspējas novērtējums. Otrajā daļā tiek aplūkoti iespējamie pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai uzņēmumā – noliktavas pakalpojumu sniedzēja izvēle, kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, konkurētspējīgas stratēģijas izstrāde. Trešā daļa ir saistīta ar hierarhijas analīzes metodes izmantošanu SVID analizē. Darba nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas un 5 formulas. Informācijas izklāsts ir balstīts uz 25 literatūras avotiem, un darbam ir pievienoti 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, hierarhijas analīzes metodes, ekonomisko rādītāju novērtējums, finansiālo rādītāju analīze, SVID analīze, konkurētspējas rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness improving measures, analytical hierarchy process, evaluation of economic performance, financial performance analysis, SWOT analysis, competitive readings
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 22:40:55