Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Telekomunikāciju uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana "
Title in English "Increasing Competitiveness of Telecommunications Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Vladimirs Šatrevičs, lektors, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Telekomunikāciju uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšana”. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem ir ļoti liela loma uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai tādēļ, ka šobrīd telekomunikāciju nozarē notiek strauja attīstība, kas pārvērš šo nozari par pievilcīgu jauniem uzņēmumiem. Šādu iemeslu dēļ par īpaši svarīgu uzdevumu kļūst konkurētspējas palielināšana augošas konkurences apstākļos. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma konkurētspējas rādītājus un piedāvāt pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai. Darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā tiek sniegts uzņēmuma raksturojums, uzņēmuma ekonomisko rādītāju novērtējums, finansiālo rādītāju analīze, SVID analīze un uzņēmuma konkurētspējas novērtējums. Otrajā daļā tiek aplūkoti iespējamie pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai uzņēmumā – noliktavas pakalpojumu sniedzēja izvēle, kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, konkurētspējīgas stratēģijas izstrāde. Trešā daļa ir saistīta ar hierarhijas analīzes metodes izmantošanu SVID analizē. Darba nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas un 5 formulas. Informācijas izklāsts ir balstīts uz 25 literatūras avotiem, un darbam ir pievienoti 7 pielikumi.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, hierarhijas analīzes metodes, ekonomisko rādītāju novērtējums, finansiālo rādītāju analīze, SVID analīze, konkurētspējas rādītāji
Keywords in English Competitiveness improving measures, analytical hierarchy process, evaluation of economic performance, financial performance analysis, SWOT analysis, competitive readings
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 22:40:55