Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Company’s Business Activity
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. K. Didenko
Recenzents Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija Bakalaura darba tēma „Uzņēmuma darbības novērtēšana”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un novērtēt uzņēmuma finanšu darbības rezultātus, izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas palielināšanai un novērtēt uzņēmuma paplašināšanās iespējas. Analītiskā apskata daļā aprakstīta darbības novērtēšanas būtība un uzdevumi, apkopota informācija par horizontālo, vertikālo un finanšu koeficientu analīzes metodēm. Aprakstīta teorija par uzņēmuma novērtēšanas finanšu rādītājiem – rentabilitāti, aktivitātes, likviditāti un maksātnespēju. Analītiskā apskata daļa ietver 4 nodaļas un 4 apakšnodaļas. Pētījumu un aprēķinu daļā sniegts priekšstats par pētījuma objektu SIA „Cerera1” veikts uzņēmuma struktūras novērtējums, dinamikas novērtējums un finanšu koeficientu novērtējums – tiek izteikts novērtējums un secinājumi par uzņēmuma darbību. Tā ietver 2 nodaļas, 3 apakšnodaļas.3 apakšnodaļa tiek sadalīta 4 apakš apakšnodaļās, kurās tiek veikts rentabilitātes, likviditātes, aktivitātes un maksātnespējas novērtējums. Darba nobeigumā izteikti galvenie secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 88 lapas. Darbs sastāv no 2 daļām, 6 nodaļām, 7 apakšnodaļām un 4 apakš apakšnodaļām, nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darbā ir ietverti 43 attēli, 18 tabulas, 41 formulas un 7 pielikumi, izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Novērtējums, maksātspēja, rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte, finanšu analīze, finanšu koeficientu analīze, vertikālā un horizontālā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation, solvency, profitability, activity, liquidity, financial analysis, financial ratio analysis, horizontal and vertical analysis
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 21:07:30