Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Title in English Evaluation of Company’s Business Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. K. Didenko
Reviewer Mg.oec. Karina Marinska
Abstract Bakalaura darba tēma „Uzņēmuma darbības novērtēšana”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un novērtēt uzņēmuma finanšu darbības rezultātus, izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas palielināšanai un novērtēt uzņēmuma paplašināšanās iespējas. Analītiskā apskata daļā aprakstīta darbības novērtēšanas būtība un uzdevumi, apkopota informācija par horizontālo, vertikālo un finanšu koeficientu analīzes metodēm. Aprakstīta teorija par uzņēmuma novērtēšanas finanšu rādītājiem – rentabilitāti, aktivitātes, likviditāti un maksātnespēju. Analītiskā apskata daļa ietver 4 nodaļas un 4 apakšnodaļas. Pētījumu un aprēķinu daļā sniegts priekšstats par pētījuma objektu SIA „Cerera1” veikts uzņēmuma struktūras novērtējums, dinamikas novērtējums un finanšu koeficientu novērtējums – tiek izteikts novērtējums un secinājumi par uzņēmuma darbību. Tā ietver 2 nodaļas, 3 apakšnodaļas.3 apakšnodaļa tiek sadalīta 4 apakš apakšnodaļās, kurās tiek veikts rentabilitātes, likviditātes, aktivitātes un maksātnespējas novērtējums. Darba nobeigumā izteikti galvenie secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 88 lapas. Darbs sastāv no 2 daļām, 6 nodaļām, 7 apakšnodaļām un 4 apakš apakšnodaļām, nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Darbā ir ietverti 43 attēli, 18 tabulas, 41 formulas un 7 pielikumi, izmantoti 22 literatūras avoti.
Keywords Novērtējums, maksātspēja, rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte, finanšu analīze, finanšu koeficientu analīze, vertikālā un horizontālā analīze
Keywords in English Evaluation, solvency, profitability, activity, liquidity, financial analysis, financial ratio analysis, horizontal and vertical analysis
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 21:07:30