Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Telekomunikāciju uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving business Performance of Telecommunication Company
Struktūrvienība 02661 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec., doc. I.Andersone
Anotācija Krīgens G. Telekomunikāciju uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / G.Krīgens, J.Mežiels. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 84 lpp. Diplomprojekta saturs: diplomprojekts sastāv no 84 lapām datorsalikumā. Darbs sastāv no trīs daļām – analītiskās, projekta aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Darbā ietverti 35 attēli, 15 tabulas. Bibliogrāfiskajā tabulā iekļauts 31 informācijas avots. Darbam ir 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, oficiālie statistikas datu avoti un interneta resursi. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma darbības analīze, tostarp vispārējais raksturojums un ekonomiskās darbības novērtējums. Novērtēta uzņēmuma klientu apkalpošanas struktūrvienības un tās procesu efektivitāte, izvirzot un pamatojot trīs problēmas. Projekta aprēķinu daļā veikta analītiskajā daļā izvirzīto problēmu risinājumu priekšlikumu izstrāde un izstrādāts ieguvumu aprēķins. Aprēķinu daļā apskatīti trīs projekti. 1. Resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts; 2. Vairāku prasmju komplekta (multi-skill) ieviešana klientu apkalpošanā; 3. Klientu apkalpošanas personāla zināšanu vadības sistēmas ieviešana. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāts, aprakstīts, kā arī vizuāli attēlots prototips zināšanu vadības sistēmas mājaslapai. Diplomprojekta izstrādes rezultātā sniegti priekšlikumi un praktiski ieviešami risinājumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Krīgens G. Telekomunikāciju uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / G.Krīgens, J.Mežiels. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 84 lpp.
Atslēgas vārdi angļu valodā Krīgens G. Project for improving business performance of Telecommunication Company: Bachelor Thesis / G.Krīgens, J.Mežiels. – Riga: Riga Technical University, Faculty of Engineering, Economics and Management, Institute of Business Engineering and Management, Department of Innovation and Business Management, professional bachelor program „Entrepreneurship and Management” 2016. – p. 84.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 20:42:25