Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Telekomunikāciju uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving business Performance of Telecommunication Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Mežiels
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Krīgens G. Telekomunikāciju uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / G.Krīgens, J.Mežiels. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 84 lpp. Diplomprojekta saturs: diplomprojekts sastāv no 84 lapām datorsalikumā. Darbs sastāv no trīs daļām – analītiskās, projekta aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Darbā ietverti 35 attēli, 15 tabulas. Bibliogrāfiskajā tabulā iekļauts 31 informācijas avots. Darbam ir 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, oficiālie statistikas datu avoti un interneta resursi. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma darbības analīze, tostarp vispārējais raksturojums un ekonomiskās darbības novērtējums. Novērtēta uzņēmuma klientu apkalpošanas struktūrvienības un tās procesu efektivitāte, izvirzot un pamatojot trīs problēmas. Projekta aprēķinu daļā veikta analītiskajā daļā izvirzīto problēmu risinājumu priekšlikumu izstrāde un izstrādāts ieguvumu aprēķins. Aprēķinu daļā apskatīti trīs projekti. 1. Resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts; 2. Vairāku prasmju komplekta (multi-skill) ieviešana klientu apkalpošanā; 3. Klientu apkalpošanas personāla zināšanu vadības sistēmas ieviešana. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāts, aprakstīts, kā arī vizuāli attēlots prototips zināšanu vadības sistēmas mājaslapai. Diplomprojekta izstrādes rezultātā sniegti priekšlikumi un praktiski ieviešami risinājumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Keywords Krīgens G. Telekomunikāciju uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / G.Krīgens, J.Mežiels. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 84 lpp.
Keywords in English Krīgens G. Project for improving business performance of Telecommunication Company: Bachelor Thesis / G.Krīgens, J.Mežiels. – Riga: Riga Technical University, Faculty of Engineering, Economics and Management, Institute of Business Engineering and Management, Department of Innovation and Business Management, professional bachelor program „Entrepreneurship and Management” 2016. – p. 84.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 20:42:25