Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mežizstrādes uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanas stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Strategy for Improving Business Performance of Forestry Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Juris Saulītis, profesors, Dr.habil.oec.
Anotācija Šobrīd mežsaimniecības nozarē darbojas ļoti liels mežu apsaimniekotāju un ar mežu produkciju saistītu pakalpojumu sniedzēju skaits, kas ietekmē visu nozares dalībnieku darbību, kā arī maina tirgus politiku un stāvokli. Taču ne tikai konkurence ietekmē nozares dalībnieku, uzņēmumu un privātpersonu, darbību, bet līdzīgi kā citās nozarēs arī mežsaimniecības nozarē uzņēmumi saskaras ar peļņas samazināšanos, kuru ietekmē vairāku faktoru kopums. Maģistra darba ietvaros tiek veikts mežsaimniecības nozares raksturojums, uzņēmumu darbības efektivitātes analīze, izstrādāti priekšlikumi mežsaimniecības uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, tajā skaitā izstrādāta stratēģija konkurētspējas paaugstināšanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, teorētiskā daļa un zinātniski praktiskā daļa. Darba apjoms ir 88 lapaspuses, neskaitot pielikumus un tajā ir 25 attēli, 6 tabulas, 1 pielikums. Literatūras saraksts sastāv no 52 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi mežsaimniecības nozare, mežsaimniecības uzņēmumi, efektivitāte, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā forestry sector, forestry companies, efficiency, competitiveness
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 20:28:04