Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mežizstrādes uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanas stratēģija"
Title in English "Strategy for Improving Business Performance of Forestry Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Juris Saulītis, profesors, Dr.habil.oec.
Abstract Šobrīd mežsaimniecības nozarē darbojas ļoti liels mežu apsaimniekotāju un ar mežu produkciju saistītu pakalpojumu sniedzēju skaits, kas ietekmē visu nozares dalībnieku darbību, kā arī maina tirgus politiku un stāvokli. Taču ne tikai konkurence ietekmē nozares dalībnieku, uzņēmumu un privātpersonu, darbību, bet līdzīgi kā citās nozarēs arī mežsaimniecības nozarē uzņēmumi saskaras ar peļņas samazināšanos, kuru ietekmē vairāku faktoru kopums. Maģistra darba ietvaros tiek veikts mežsaimniecības nozares raksturojums, uzņēmumu darbības efektivitātes analīze, izstrādāti priekšlikumi mežsaimniecības uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, tajā skaitā izstrādāta stratēģija konkurētspējas paaugstināšanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, teorētiskā daļa un zinātniski praktiskā daļa. Darba apjoms ir 88 lapaspuses, neskaitot pielikumus un tajā ir 25 attēli, 6 tabulas, 1 pielikums. Literatūras saraksts sastāv no 52 literatūras avotiem.
Keywords mežsaimniecības nozare, mežsaimniecības uzņēmumi, efektivitāte, konkurētspēja
Keywords in English forestry sector, forestry companies, efficiency, competitiveness
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 20:28:04